Optimatic-CZ s.r.o.

Optimatic-CZ s.r.o.

Havarijní služba

Havarijní služba je dispozici našim zákazníkům v nepřetržité pohotovosti v profesích elektro a instalatér-topenář.

Tuto službu je možné objednat přes nepřetržitý dispečink.

Havarijní služba řeší drobné věci okamžitou opravou. V případě složitějších poruch je věc po poradě řešena ve většině případů nouzově tak, aby bylo zabráněno vzniku dalších škod a ohrožení zdraví osob. Následující pracovní den příslušný pracovník záležitost řeší s objednatelem.